måndag 25 maj 2009

övertid?

Jobb, jobb och lite mera jobb. Jag måste vara en av världens sämsta pedagoger när det gäller planering och strukturering. Jag hinner ingenting på min arbetstid. Nej här är det tidiga mornar och sena kvällar som tas i bruk. Vem tackar mig för det? Nu måste jag skriva det månatliga (?) informationsbrevet. Hej på en stund!

Inga kommentarer: