torsdag 17 februari 2011

vad man kan ha en tidning till

Det här är vad golftidningen används till i det Henrikssonska hemmet. Förr i tiden lästes den och inspirerade till fantastiska rundor, både på banan och i golfaffärerna. Nu har vi istället övat bokstäver i den. Kul det också!

Inga kommentarer: